Wolf Informatica 2009

Welkom bij Square dienstroosterplanning


Square was een toonaangevend dienstroosterplanningssysteem voor de gezondheidszorg en welzijn. Het systeem was in gebruik bij talrijke zorginstellingen verspreid over heel Nederland, waaronder A-ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, GGZ-instellingen, in de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg.


Square was meer dan dertig jaar operationeel, wat heel lang is voor een softwareproduct. In al die jaren hebben we veel kennis en ervaring opgebouwd en die wijsheid hebben we in ons systeem gestoken, wat duidelijk merkbaar was.


Hoewel in eerste instantie voor de planning ontwikkeld, ging de functionaliteit van Square veel verder. Zo kon men veel management informatie uit het systeem halen, zoals formatieoverzichten, bruto-netto-berekeningen, etc. Regelingen van meerdere CAO’s konden vergaand worden vastgelegd en gecontroleerd. Er bestonden koppelingen met de gangbare salaris systemen en andere planningsystemen. In die zin was Square erg veelzijdig.
  Ondanks deze veelzijdigheid was het gebruik van Square erg eenvoudig. Een dag basiscursus en wat begeleiding op de werkplek was veelal voldoende om met Square overweg te kunnen. Men was vaak verbaasd hoe makkelijk en snel het ging. Een kind kon de was doen.


En het rendement van Square? Hoewel Square zeker niet tot de dure systemen behoorde en wellicht ook niet het goedkoopste was, was de prijs-kwaliteitsverhouding uiterst gunstig, gezien de mogelijkheden van het systeem. Men betaalde geen aanschafprijs, maar enkel een jaar- licentie, gebaseerd op het aantal ingeroosterde medewerkers. Met Square ging men er financieel zeker niet op achteruit.