Wolf Informatica 2009

Welkom bij Square dienstroosterplanning


Square is een toonaangevend dienstroosterplanningssysteem voor de gezondheidszorg en welzijn. Het systeem is thans in gebruik bij talrijke zorginstellingen verspreid over heel Nederland, waaronder A-ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, GGZ-instellingen, in de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg.


Square is al meer dan vijfentwintig jaar operationeel, wat heel lang is voor een softwareproduct. In al die jaren hebben we veel kennis en ervaring opgebouwd en die wijsheid hebben we in ons systeem gestoken, wat duidelijk merkbaar is.


Hoewel in eerste instantie voor de planning ontwikkeld, gaat de functionaliteit van Square veel verder. Zo kan men veel management informatie uit het systeem halen, zoals formatieoverzichten, bruto-netto-berekeningen, etc. Regelingen van meerdere CAO’s kunnen vergaand worden vastgelegd en gecontroleerd. Er bestaan koppelingen met de gangbare salaris systemen en andere planningsystemen. In die zin is Square erg veelzijdig.
  Ondanks deze veelzijdigheid is het gebruik van Square erg eenvoudig. Een dag basiscursus en wat begeleiding op de werkplek is veelal voldoende om met Square overweg te kunnen. Men is vaak verbaasd hoe makkelijk en snel het gaat. Een kind kan de was doen.


En het rendement van Square? Hoewel Square zeker niet tot de dure systemen behoort en wellicht ook niet het goedkoopste is, is de prijs-kwaliteitsverhouding uiterst gunstig, gezien de mogelijkheden van het systeem. Men betaalt geen aanschafprijs, maar enkel een jaar- licentie, gebaseerd op het aantal ingeroosterde medewerkers. Met Square gaat men er financieel zeker niet op achteruit.