Wolf Informatica 2009

Functionaliteit

 • automatische planning (wel/niet cyclisch)
 • multifunctioneel electronisch planbord
 • vergaande controle op CAO en persoonlijke wensen
 • meerkeuze arbeidsvoorwaarden
 • jaarurensystematiek
 • flexibele inzet van oproepkrachten
 • urenverdeling per kostenplaats en kostensoort
 • verlofkaarten en individuele roosters
 • rapportage in tabel- en grafiekvorm
 • meerdere CAO- en ORT-berekeningen
 • formatiecontrole met bruto-netto-berekening
 • e-mailverzending van roosters en verlofkaarten
 • uploading van roosters naar website