Wolf Informatica 2009

Implementatie


De implementatie van SQUARE in Uw instelling verliep stapsgewijs, in fasen en in Uw eigen tempo. Gestart werd met een proefopstelling, waarbij de gegevens van een of twee afdelingen door ons al ingevoerd waren, zodat U met een herkenbaar systeem van start kon gaan. Vervolgens werden twee of drie goede gebruikers, de "trekkers", begeleid en opgeleid. Zodra de startafdelingen goed en naar tevredenheid operationeel bleken te zijn, was het tijd voor een klassikale standaardcursus voor de overige roosteraars. Deze cursus kon op Uw, dan wel onze locatie plaatsvinden en duurde twee dagen (gespreid). Daarna werden successief de overige afdelingen op de rails gezet (begeleid door ons en/of de "trekkers") totdat uiteindelijk SQUARE in de hele instelling als een trein liep.

SQUARE was ooit operationeel in ca. 100 instellingen van gezondheidszorg en welzijn, verspreid over de diverse sectoren:
  • A-ziekenhuizen
  • Psych. ziekenhuizen
  • Verpleegtehuizen
  • Bejaardentehuizen
  • Z-instellingen
  • Revalidatiecentra
  • Jeugdzorg
  • Welzijn