Wolf Informatica 2009

Implementatie


De implementatie van SQUARE in Uw instelling geschiedt stapsgewijs, in fasen en in Uw eigen tempo. Gestart wordt met een proefopstelling, waarbij de gegevens van een of twee afdelingen door ons al ingevoerd zijn, zodat U met een herkenbaar systeem van start gaat. Vervolgens worden twee of drie goede gebruikers, de "trekkers", begeleid en opgeleid. Zodra de startafdelingen goed en naar tevredenheid operationeel blijken te zijn, is het tijd voor een klassikale standaardcursus voor de overige roosteraars. Deze cursus kan op Uw, dan wel onze lokatie plaatsvinden en duurt twee dagen (gespreid). Dan worden successief de overige afdelingen op de rails gezet (begeleid door ons en/of de "trekkers") totdat uiteindelijk SQUARE in de hele instelling als een trein loopt.

Op dit moment is SQUARE operationeel in ca. 100 instellingen van gezondheidszorg en welzijn, verspreid over de diverse sectoren:
  • A-ziekenhuizen
  • Psych. ziekenhuizen
  • Verpleegtehuizen
  • Bejaardentehuizen
  • Z-instellingen
  • Revalidatiecentra
  • Jeugdzorg
  • Welzijn